Image

Шатроразпъване

 Image

Празникът е установен в края на календарната година, която започва през есента. Той е празник на беритбата и трябва да напомня за времето, когато израелтяните странстват под водачеството на Мойсей и живеят в шатри. Тогава се прибират добивите от хармана, плодовете и новото вино. Според Израелският календар, чиято Нова година е през пролетта, Шатроразпъване следователно е в седмия месец, тишри, от 15-ия до 21-ия му ден. В течение на тези дни израелтяните живеят в шатри (сенници), направени от вейки на добро дърво, палма, широколистно дърво и речна върба. Под "добро дърво" трябва да се разбира цитрусово от добър сорт. Всички се запътват да принесат жертви от своите плодове. Устройват се празнични весели трапези. През всички празнични дни се принасят жертви - различен брой едър и дребен добитък. В скинията, светилището и храма се чете Законът. Осмият ден е един вид приключване, отдаване на празника.