Image

Петдесятница

 Следващия голям библейски празник е Шавуот. Шавуот е познат и като Петдесятница и се пада точно 50 дни след празника на Първите плодове. Това е вторият голям годишен празник, след Пасха, който е поклонически. Той съвпада с края на жетвата на пшеницата, която заема важно място в целогодишната селскостопанска дейност. Названието празник на Седмиците идва от това, че се празнува седем седмици след Пасха, т. е. На петдесетия ден. Това дава основание да се преведе с името Петдесятница.

Image

Характерна жертва за празника е принасянето на два хляба, замесени с брашно от новата реколта. Това е единственият случай, когато се употребява хлебна жертва с квас. Хлябовете не се изгарят, а се дават на свещеника, който принася жертвата. След жътвата вече не се бърза и затова хлябът е квасен. В исторически аспект това редуване показва началото на бързото излизане от Египет (безквасен хляб) и започващия нормален ритъм на спокоен живот след настаняването в Палестина (квасен хляб).