Image

Тръбенето на тръбите

 Image

В юдаизма има четири чествания на "новата година", като всяко от тях отбелязва различна "година" от правна гледна точка. Рош Хашана отбелязва новата година за хората, животните и правните договори. В Тората този ден е наречен "Денят за тръбене на шофар", а равинската литература и самата литургия описват Рош Хашана като "Денят на съда" (йом ха-дин) и "Денят за възпоменание" ("йом ха-зиккарон"). Празникът Рош Хашана е първият от така наречените Йамим Нораим (иврит: Дни за страхопочитание), най-важните и тържествени дни от еврейския календар. Празнува се на 1 тишри.

Image