Image

Еврейските месеци

 

Image

Еврейските месеци са били лунни месеци, сиреч, от едно новолуние до друго новолуние, т.е. двадесет и девет дни и половина; така че, един месец се е състоял от двадесет и девет дена, а следващия от тридесет. Месецът, който е наброявал тридесет дена, се е считал за пълен месец, а онзи който е наброявал двадесет и девет дена, се е наричал непълен. Новолунието, винаги е било начало на месеца, и този ден евреите наричали наволунен ден. Евреите обикновено означавали месеците само като първи, втори, и т. н., и повечето от имената, с които сега са известни, се вижда, че са приети от евреите през плена.

При изхода от Египет, което се случило през април, Бог заповядал този месец - седмия на Гражданската година, да стане първия на Свещената година, и според него да се пресмятат религиозните празници; и от тогава евреите пресмятали времето и по двата начина на пресмятане. Тъй като дванадесет лунни месеци, правят само триста петдесет и четири дни и осем часа, то Еврейската година е била по-къса от Римската с почти единадесет дена. За уравнение с равноденствените точки, от които тази разлика, между слънчевата и лунната година, щеше да дели новолунието на първия месец, евреите веднъж на около три години, прибавяли и тринадесети месец - втори Адар. По този начин тяхната лунна година, е била почти равна със слънчевата.

X

Месец Нисан

/Март и април/

1-ви месец от свещената година

7-ми месец от гражданската година

X

Месец Ийяр

/Април и май/

2-ри месец от свещената година

8-ми месец от гражданската година

X

Месец Сиван

/Май и юни/

3-ти месец от свещената година

9-ти месец от гражданската година

X

Месец Тамуз

/Юни и юли/

4-ти месец от свещената година

10-ти месец от гражданската година

X

Месец Ав

/Юли и август/

5-ти месец от свещената година

11-ти месец от гражданската година

X

Месец Елул

/Август и септември/

6-ти месец от свещената година

12-ти месец от гражданската година

Тишри
X

Месец Тишри

/Септември и октомври/

7-ми месец от свещената година

1-ви месец от гражданската година

X

Месец Хешван

/Октомври и ноември/

8-ми месец от свещената година

2-ри месец от гражданската година

X

Месец Кислев

/Ноември и декември/

9-ти месец от свещената година

3-ти месец от гражданската година

X

Месец Тевет

/Декември и януари/

10-ти месец от свещената година

4-ти месец от гражданската година

X

Месец Шват

/Януари и февруари/

11-ти месец от свещената година

5-ти месец от гражданската година

X

Месец Адар

/Февруари и март/

12-ти месец от свещената година

6-ти месец от гражданската година

X

Месец Адар2

/Веадар/

Този месец се добавя седем пъти на всеки деветнадесет години.