Image

Месопотамски календар

 Древните месопотамци, основатели на научната астрономия, изработват календар на базата на движението на Луната. Месеците се състоят от по 29 и 30 дни, а годината наброява 354 дни. За да я съгласуват със слънчевата година от 365 дни и една четвърт, управителите или царете на месопотамските градове заповядват въвеждането на тринайсети месец, с който добавят към годината определен брой дни, когато се появи голяма разлика.

Image

Успоредно с този официален календар месопотамците си служат със „схематичен календар” от 12 месеца по 30 дни всеки: и наистина, движението на Луната е толкова сложно, че едва през последните векове от съществуването на Вавилон били разработени задоволителни методи за уточняване на лунния месец. Опростеният календар се използва в ежедневието. Договорите за продажба и за наем се правели за година от 360 дни.