Image

Юлиански календар

 Той е въведен през управлението на Юлий Цезар в Рим (І век пр.н.е.), за да се избегне използването на добавените дни (епагомен при година от 12 месеца по 30 дни). Тропическата година (времето между две пролетни равноденствия) тук е определена на 365,25 дни. Тя е разделена на 12 месеца от по 30 и 31 ден с изключение на февруари, който има само 28 дни.

Image

Четвъртината ден в повече се има предвид и на всеки четири години се добавя един ден към февруари. Този ден, наречен bis sextus ante calendas martii (вторият шести ден преди мартенските календи), е дал начало на термина „високосна година”. Църквата възприема юлианския календар и брои годините от предполагаемото раждане на Христос според него.