Image

Еврейски календар

 Image

Датиран е към IV век пр.н.е. и включва лунни месеци от 29 и 30 дни: година от 12 месеца (обикновена година, която има 353 и 355 дни) или от 13 месеца (383 до 385 дни) съобразно това, дали е нужно или не да се изравни със слънчевия календар. Религиозните празници се местят по дати съобразно григорианския календар.

Image