Image

Безквасни хлябове

 В синагогите този празник е познат като Хаг ХаМмаццот. Той е непосредствено след Пасхата и е характерен с това, че в течение на неговите 7 дни (15-21 нисан) се яде само безквасен хляб, а квасеният е забранен. Оттук е и неговото име. Пасхата по своето идейно и историческо съдържание надвишава този празник, поради което нейното име се пренася върху следващия празник Безквасни хлябове в много случаи. Това обаче не обезличава Безквасни хлябове по значение и обичаи, затова и запазва името си.

Image