Image

Първи плодове

 Третият установен празник е отложен докато израилтяните се заселят в Обещаната земя. След като започнат да прибират реколтата, те трябва да празнуват празника на Първите плодове “на другия ден след съботата”. Тъй като Пасха е ден, в който не се върши никаква обичайна работа, явно е, че “празникът на Първите плодове” трябва да бъде съблюдаван на следващия ден. Докато евреите са имали скиния или храм, трябвало да дават на храмовите свещеници част от цялата си реколта.

Image

Първият и последният ден на този празник се отбелязват тържествено. В тях не се работи и има празнично събрание в светилището (скинията, храма). Предвиждат се съответни жертви, между които е характерно принасянето на първи сноп от жетвата, който свещеникът полюшва пред Господа. С това и с жертвоприношение на шиле с хлебен принос се открива жътвата. Тези обреди на празника са предвидени за времето след настаняването на израелтяните в Палестина, когато стават земеделци.