Image

Египетски календар

 В окончателния си вид египетският календар съществува от 2773 г. пр.н.е. и е създаден по времето на фараона Джосер. Годината се дели на три сезона от по четири месеца, които отговарят на трите големи земеделски периода в живота на Египет: Алехет (прилива на Нил), Перет (растежа на растенията) и Шему (жътвата и т.н.). Всеки месец наброява 30 дни, или общо 360 дни в годината, като в края на годината се добавят 5 дни, наречен „епагомен”, за да се постигне година от 365 дни.

Image

Египетският календар няма астрономическа основа и в този смисъл е връщане назад в сравнение с месопотамския календар. Той не се регулира от лунния месец, нито от наблюдението на слънцето, което въпреки всичко е накарало египтяните да определят истинската продължителност на една година приблизително равна на 365,25 дни. Така египетската година изостава от слънчевата с четвърт ден и това несъответствие между двете е един месец на всеки 120 години.