Image

Еврейските празници са специални дни в еврейския календар, които честват основни моменти от еврейската история или важни аспекти на връзка между евреите и Бог.

 

Image

Рош Хашана

Месецът в Юдаизма се определя според новолунието, което е на всеки двадесет и девет и половина дни. Затова и месеците имат или двадесет и девет или тридесет дни. Подобно на дните, и месеците поначало нямат конкретни имена, а са били наричани „първи месец“, „втори месец“ и т.н. Чак след завръщането от изгнанието във Вавилон започват да се използват чуждестранните имена, които са в сила и до днес.

Image

Ханука